Tarım Ve Orman Bakanlığı 2019/3 Sayılı Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge Bilgilendirme Toplantısına Sorumlu Veteriner Hekim düzeyinde katılım sağlandı.

05 May

  • Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Tüm Duyurular

"Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" gereğince revize edilen Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim programına dair 02 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren 2019/3 sayılı genelge ile ilgili Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarının (HADYEK) bilgilendirilmesi amacıyla 2 Mayıs 2019 tarihinde Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

 Toplantıya Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama Ve Araştırma Merkezi(DÜDAM) adına Sorumlu Veteriner Hekim           Öğr. Gör. Ali GÖK katılım sağladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2019/3 Sayılı "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge"de yapılan değişiklikler ve HADYEK işleyişinde karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verilen toplantıda  ayrıca revize edilmesi planlanan "Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği"ne dair HADYEK'lerden konu ile ilgili görüş ve öneriler alındı.